elve
INFO : +371 67144573 | +371 22313305

AS “Latvijas Gāze” priekšlikumi.

draugiem logo PĀRLIECINIES PAR DROŠĪBU SAVĀS MĀJĀS ŠEIT

DABASGĀZES NOPLŪDES GADĪJUMĀ vai sajūtot tās specifisko smaku, nekavējoties izsauciet AS „Latvijas Gāze” Avārijas dienestu, zvanot uz tālruni 114!

Sajūtot specifisko dabasgāzes smaku kopējā kāpņu telpā, pie kaimiņa durvīm vai uz ielas – nekavējoties zvaniet Avārijas dienestam, jo avārijas situācijas apdraud arī apkārtējo cilvēku dzīvību un viņu īpašumu!

DABASGĀZES NOPLŪDES GADĪJUMĀ

 • Dabasgāzes noplūdes gadījumā vai sajūtot tās specifisko smaku, nekavējoties izsauciet AS „Latvijas Gāze” Avārijas dienestu, zvanot uz tālruni 114!
 • Sašķidrinātās naftas gāzes noplūdes gadījumā zvaniet uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruni 112!
 • Nelietojiet atklātu uguni!
 • Sajūtot gāzes smaku, izvēdiniet telpu, bet parūpējaties, lai caurvējā neaizsitas logi vai durvis, kas var radīt dzirksteli!
 • Kategoriski aizliegts ieslēgt un izslēgt elektroapgaismojumu un citas elektroiekārtas, lai neradītu dzirksteli!
 • Pametiet telpu un sagaidiet Avārijas dienestu!

PIEVĒRSIET UZMANĪBU!

· Dabasgāze nav indīga, bet tā ir smacējoša, jo izspiež no telpas skābekli.

· Dabasgāze ir vieglāka par gaisu, tādēļ tā ceļas augšup un to ir viegli izvēdināt.

 • Sašķidrinātā naftas gāze ir smagāka par gaisu, tādēļ tā uzkrājas pie zemes un to ir grūti izvēdināt iekštelpās vai ieplakās ārpus tām.

DROŠA DABASGĀZES LIETOŠANA

 • Dabasgāzes iekārtu lietotājiem ir aizliegts patvaļīgi pārvietot, atslēgt vai pievienot dabasgāzes iekārtas, kā arī patvaļīgi veikt iekārtu remontu drošības apsvērumu dēļ! Šos darbus drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.
 • Neatstājiet gāzes plīti ieslēgtu bez uzraudzības.
 • Neizmantojiet gāzes plīti telpu apsildīšanai.
 • Neļaujiet bērniem spēlēties ar dabasgāzes iekārtām.
 • Ja plānojat vairākas dienas neuzturēties telpās, ieteicams aizvērt gāzesvada noslēgierīci, kas atrodas pirms aparatūras.
 • Nekavējoties ziņojiet AS “Latvijas Gāze” par konstatētiem skaitītāja bojājumiem, bojātām vai norautām skaitītāja vai gāzesvadu plombām.

IEKĀRTU APKOPE

 • Rekomendējams uzstādīt aparatūru ar Eiropas kvalitātes sertifikāta zīmi “CE”.
 • Lietojiet dabasgāzes iekārtas atbilstoši ražotāja norādījumiem.
 • Apkures katlu un ūdenssildītāju apkopi vēlams veikt divreiz gadā (pirms un pēc apkures sezonas) vai atbilstoši ražotāju rekomendācijām. Rūpējaties par gāzes plīts tīrību.
 • Par dabasgāzes iekārtu apkopi un ēkas iekšējo gāzapgādes sistēmu ir atbildīgs ēkas vai dzīvokļa īpašnieks un sistēmas lietotājs.
 • Dabasgāzes lietotājs ir atbildīgs par skaitītāja stāvokli (to aizliegts patvaļīgi noņemt vai pārvietot) un plombu saglabāšanu (tās drīkst noņemt tikai AS “Latvijas Gāze” pārstāvji). Par nelikumīgām darbībām ar patērētās dabasgāzes komercuzskaiti ir kriminālatbildība.

DABASGĀZE

AS “Latvijas Gāze” piegādā vienīgi dabasgāzi.

Dabasgāzes galvenā sastāvdaļa ir metāns (aptuveni 98%), kā arī 2% citu gāzu un savienojumu. Dabasgāzei nav krāsas, garšas un smaržas, tādēļ tai mehāniski pievieno odorantu, kura uzdevums ir piešķirt dabasgāzei specifisku smaku, lai justu tās noplūdi. Kā jau norāda dabasgāzes nosaukums – tā ir dabīga. Dabasgāzi iegūst no pazemes dzīlēm, attīrot no ūdens, smiltīm un citiem piemaisījumiem. Dabasgāze klientiem tiek piegādāta pa cauruļvadiem.

SAŠĶIDRINĀTĀ NAFTAS GĀZE

AS “Latvijas Gāze” sašķidrināto naftas gāzi netirgo un uzņēmuma Avārijas dienests sašķidrinātās naftas gāzes noplūduma izsaukumus nepieņem. Sašķidrinātās naftas gāzes noplūdes gadījumā zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uz tālruni 112!

Sašķidrinātā naftas gāze tiek pildīta balonos vai cisternās pie ēkām, no kurām pa cauruļvadiem tā nokļūst pie lietotājiem. Sašķidrinātā naftas gāze parasti ir maisījums no propāna un butāna dažādās proporcijās, ko iegūst naftas ieguves un pārstrādes procesā. Sašķidrinātai naftas gāzei tāpat kā dabasgāzei ir pievienots odorants, kas rada specifisko gāzes smaku.

Atpakaļ uz augšu