elve
INFO : +371 67144573 | +371 22313305

Priekšlikumi bērnu drošībai.

Bernudrosiba.lv / BĒRNU DROŠĪBA / Priekšlikumi bērnu drošībai

Kā novērst draudus bērnu traumu gūšanai valsts līmenī!

Sarmas Sīles, portāla www.bernudrosiba.lv vadītājas, priekšlikumi:

1. Pieaugošo, t.sk. bērnu vecāku un bērnu izglītošana ar kampaņām, informatīviem materiāliem bez maksas, ko atbalstītu nozares uzņēmēji, pašvaldības un valsts.

2. Droša vide mājās un citās telpās, aprīkošana ar drošības līdzekļiem

3. Rosināt valdībai pieņemt regulas bērnu traumatisma mazināšanai uzklausot nozares speciālistus, kuri sniegtu precīzus priekšlikumus un ierosinājumus likumdevējiem.

4. Iesakām noteikt regulas bērnudārzu, skolu, sabiedrisko, jauno ēku un bērnu laukumu  aprīkošanā ar bērnu drošības līdzekļiem, kā to dara Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Austrālijā un citās valstīs.

5. Bērnu traumatisma monitorēšana, statistika un uzskaite, vienota datu bāze un analītika. Latvijā uzskatām, ka labs piemērs ir Veselības paspārnē esošais Slimību Profilakses un Kontroles Centrs.

6. Latvijas un citu ES Valstu sadarbība bērnu drošības jautājumos, ES finansējuma piesaistīšana.  Veiksmīgu piemēru pārņemšana.

7. Vienota, neatkarīga bērnu drošības un traumatisma apkarošanas centra , asociācijas vai institūcijas izveidošana, ar plašām pilnvarām pārstāvēt visus ar veselības nozari saistītos pārstāvjus, bērnu fondus, asociācijas, uzņēmējus un privātpersonas valsts nozīmīgāko lēmumu pieņemšanā par bērnu veselību un drošību.

8. Bērnu nodarbināšana pēc skolas. Atjaunot bērnu centrus pie skolām vai pašās skolās, kur bērniem būtu iespēja nodarboties un attīstīties. Tādejādi bērni laika posmā no skolas nodarbību beigšanas līdz nokļūšanai mājās,tiktu pasargāti no ielas negatīvās ietekmes. Bērni tiktu pasargāti no traumas, narkotikām un bīstamiem cilvēkiem.

9. Valsts, pašvaldību un uzņēmēju finansējumu piesaistīšana bērnu drošības jautājumu risināšanā, iepriekš minētajiem priekšlikumiem.

Vēlamies uzklausīt arī Jūsu viedokli. Rakstiet šeit:

emailKontakti

Ar cieņu, www.bernudrosiba.lv

logo4_transp

Atpakaļ uz augšu