test
INFO : +371 67144573 | +371 22313305

First aid at the scene.

Bernudrosiba.lv / BABY SAFETY / First aid at the scene

Pirmā palīdzība

Kā rīkoties nelaimes gadījumā

Pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.

(Ārstniecības likuma 1. pants)

Nonākot nelaimes gadījumā vai esot tā aculieciniekam, padomā par ētisko atbildību: palīdzi citam, kad vajadzēs, cits palīdzēs Tev!

Katram no mums ir jāprot sniegt pirmo palīdzību, un ikvienam var pienākt brīdis, kad nepieciešama pirmā palīdzība. Nelaimes gadījumi var notikt ne tikai sevišķos apstākļos, bet arī ikdienā – mājās, skolā vai uz ceļa. Pirmās palīdzības apmācības mērķis ir panākt, lai katrs cilvēks pareizi saprastu pirmās palīdzības pasākumu nozīmi un prastu to sniegt negadījuma vietā nekavējoties.

Svarīgi ir:

SASKATĪT – kas noticis;

IZVĒRTĒT – kādas briesmas draud;

RĪKOTIES – atbilstoši situācijai.

 

Rīcība negadījuma vietā

Lai pareizi sniegtu pirmo palīdzību un glābtu cietušos, glābējam ir jāievēro atsevišķu pasākumu secība. Sniedzot palīdzību pēc negadījuma, ir jādarbojas pēc ķēdītes principa, kas sastāv no pieciem posmiem.

1. Tūlītējie pasākumi:

- izvērtē paša un cietušā drošību;

- pārtrauc dzīvībai bīstamu faktoru iedarbību;

- nodzēs liesmu;

- atslēdz elektrību;

- izslēdz gāzi;

- glāb cietušo no bīstamās zonas;

- uzstādi brīdinājuma zīmes negadījuma vietas norobežošanai;

2. Palīdzības izsaukšana:

Vienmēr atceries telefona numurus 112 un 03 (03 – zvanot no mājas telefona, 112 – zvanot no mobila telefona. Numuri ir bezmaksas)

esi gatavs atbildēt uz jautājumiem:

KUR NOTICIS – nosaukt precīzu negadījuma vietu;

KAS NOTICIS;

CIK CIEUŠO;

u.c. jautājumiem.

3. Pirmā palīdzība

Prasmīga pirmā palīdzība līdz glābšanas dienestu ierašanās brīdim.

4. Glābšanas dienests

5. Slimnīca

Tavs uzdevums – darboties pirmo trīs, retos izņēmuma gadījumos – pirmo četru, posmu ietvaros.

Pirmā palīdzība autoavārijas vietā

Izvērtē situāciju un cietušā stāvokli. Uzmanies, ja nav atvērušies gaisa spilveni.

Atstāj cietušo automašīnas salonā, izņemot gadījumus, ja:

- ir briesmas dzīvībai;

- ir bezsamaņa;

- ir stipra asiņošana, kuru nevar apturēt transporta līdzeklī.

Motocikla avārijas gadījumā aizsargķiveri noņem, ja:

- ir bezsamaņa;

- ir asiņošanas no ķiveres apakšas;

- ir vemšana;

- cietušais to grib noņemt;

To dari ļoti uzmanīgi, saudzējot cietušā kaklu.

Pirmā palīdzība šoka gadījumā

Nepietiekama skābekļa apgāde rada neatgriezeniskus bojājumus dzīvībai svarīgos orgānos – galvas smadzenēs vai sirdī.

šoks var iestāties pēc katra nelaimes gadījuma. To var radīt asins zudums vai lielas sāpes. Katrs šoks var izraisīt cietušā nāvi.

- Neļauj attīstīties šokam. Palīdzi!

- Novērs šoka cēloni (apturi asiņošanu, neradi papildu sāpes)!

- Novieto cietušo guļus, pacel kājas augstāk par ķermeni, ja tās nav lauztas!

- Izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību!

- Neļauj cietušajam atdzist!

- Nomierini cietušo!

Pirmā palīdzība pie dzīvībai bīstamas asiņošanas

Asinis tek ar straumi vai strūklu, redzama asiņu peļķe vai asinīs samircis apģērbs.

Ja brūce ir rokā vai kājā:

- Aizspied brūci ar pirkstu, plaukstu, dūri;

- pacel roku, kāju uz augšu;

- novieto cietušo guļus;

- aizspied artēriju;

- uzliec spiedošu pārsēju, tad atbrīvo nospiesto artēriju;

- pārliecinies, vai asiņošana neturpinās. Ja tā turpinās, papildini spiedošā pārsēja konstrukciju ar vēl vienu spiedošu priekšmetu.

Ja brūce ir ķermenī, kaklā vai galvā:

- aizspied brūci ar pirkstu, plaukstu, dūri un turi, līdz atbrauc palīdzība;

- ja iespējams, brūces nospiešanai izmanto marli vai tīru audumu.

- Žņaugs ir galējs līdzeklis, kuru izmantot, ja dzīvībai bīstamu asiņošanu nav izdevies apturēt ar citām metodēm; amputācijas traumu gadījumā, ja brūcē ir svešķermenis vai ja ir vaļējs lūzums.

Pirmā palīdzība termisku bojājumu gadījumā

Pārkaršana

- novieto ēnā guļus ar paceltu galvgali;

- atģērb;

- dzesē pieri, kaklu, krūtis ar mitrām kompresēm;

- dod dzert aukstus dzērienus;

- vēdini, dzesē, radi gaisa plūsmu

Apdegumi 

- nodzēs degošo apģērbu;

- pēc iespējas ātrāk apdegušo vietu vismaz 10 minūtes dzesē ar aukstu ūdeni;

- novieto cietušo siltā vietā, neļaujot atdzist organismam;

- cietušā apģērbu uzmanīgi novelc, taču neplēs nost no ķermeņa piedegušos apģērba gabalus, ja iespējams, novelc apavus, gredzenus;

- neatver pūšļus;

- bojātos ādas rajonus tikai pārklāj ar tīru materiālu, vēlams ar folija segu, lai pārsienamais materiāls nepieliptu brūcei.

Atdzišana

- novieto cietušo siltā telpā vai aizvējā;

- novelc mitrās drēbes;

- sasedz ar siltām, sausām drēbēm;

- dod siltu, cukurotu dzērienu, bet ne alkoholu;

- nemasē, nesēdini, necel stāvus.

Apsaldējumi

- atģērb cieši piegulošas drēbes, apavus;

- ietin apsaldētās ķermeņa daļas sausā apģērbā;

- nemasē, nesildi apsaldētās vietas;

- dod siltus, cukurotus dzērienus, nedod alkoholu.

Pirmā palīdzība ķīmisko apdegumu gadījumā

Bojāta āda

- sauso vielu nopurini;

- skalo cietušo vietu ar tekošu ūdeni;

- pārsien ar tīru pārsēju.

Bojātas acis

- skalo ar tekošu ūdeni 20 minūtes;

- skalo tā, lai ūdens neskartu veselo aci;

- pārsien ar sausu pārsēju abas acis.

Bojāts gremošanas trakts. Bojājumi tiek iegūti ar skābēm, sārmiem, mazgāšanas līdzekļiem, benzīnu, šķīdinātājiem. Neizsauc vemšanu, nedod neko citu kā vēsu ūdeni – ne vairāk kā 200 ml!

Bojāti elpceļi

- pārvieto uz citu telpu;

- nodrošini svaigu gaisu.

Pirmā palīdzība saindēšanās gadījumā

Caur gremošanas traktu

- dod dzert siltu ūdeni 0,5 – 1, 0 l, izraisi vemšanu, visu atkārtojot 10 reižu pēc kārtas;

- savāc apkārt atrodamos medikamentus, citus pierādījumus, kas palīdzētu noteikt indi.

Caur elpceļiem

- pirms sniedz palīdzību, radi telpā caurvēju;

- dodies telpā ar saiti vai kāda cita palīga kontrolē, kas paliek svaigā gaisā.

Bīsties eksplozijas, ja ir deggāzes, – neieslēdz un neizslēdz elektrību, nededzini atklātu uguni!

Pirmā palīdzība elektrotraumu gadījumā

Sargā sevi! Atslēdz strāvu! Izsauc ātro medicīnisko palīdzību!

Pirmā palīdzība slīkšanas gadījumā

Pirms glāb slīkstošo, novērtē savu peldētprasmi! Izsauc ātro medicīnisko palīdzību!

Pirmā palīdzība traumu gadījumā

- Necenties atšķirt dažādos traumu veidus!

- Vienmēr pieņem, ka trauma var būt lūzums!

- Nekustini, nepārvieto, ja nedraud papildu briesmas dzīvībai, ja palīdzību sniegs profesionāļi!

- Ja cietušie jāpārvieto uz drošu vietu, saglabā traumas radīto deformāciju. Padari nekustīgu vienu locītavu virs un vienu locītavu zem traumētās vietas!

Pirmā palīdzība amputāciju gadījumā

- Apturi asiņošanu (cieši nosaitē brūci, žņaugs – galējs līdzeklis dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai).

- Gādā par amputēto daļu – nemazgā to, ietin tīrā materiālā, ieliec plastikāta maisiņā, kuru ieliec otrā maisiņā ar ledu un aukstu ūdeni.

Pirmā palīdzība dzīvnieku izraisītos nelaimes gadījumos

Dzīvnieku kostas brūces – mazgā ar ūdeni un ziepēm, pārsien ar sausu pārsēju. Obligāti jāpotē pret trakumsērgu!

Čūskas kodums – centies nekustināt sakosto ekstremitāti. Neliec žņaugu, nesūc indi ar muti, negriez, nepiededzini!

Piesūkusies ērce – ja iespējams, izvelc ērci ar diega cilpas palīdzību. Nesaspied ērci! Neizmanto nekādas vielas, (eļļu, spirtu, ēteri) ērces izvilkšanai!

Insektu kodums mutes dobumā – bīstami, nekavējoties sauc palīdzību! Dod sūkāt ledu vai maziem malkiem aukstu dzeramo.

Pirmā palīdzība saskarsmē ar svešķermeņiem

Elpceļos – bīstami, iespējama smakšana! Uzsit vairākas reizes starp lāpstiņām. Lieto Heimliha paņēmienu – ar rokām, kas saliktas dūrē, aptver cietušo no mugurpuses, rokas novieto starp nabu un vietu, kur savienojas ribu loki, izdari 6 – 10 rāvienus uz augšu un iekšu.

Brūcē – neizvelc svešķermeni! Vaļīgi pārsien brūci kopā ar svešķermeni. Nepieļauj svešķermeņa iespiešanu brūcē.

Cietušā transportēšana

Nekad neved cietušo nepiemērotā transporta līdzeklī!

Ved pats uz tuvāko slimnīcu, ja:

- nevari izsaukt palīdzību;

- ir slikti klimatiskie apstākļi.

Daudz cietušo vienlaikus

Uzskati, ka Tu esi vienīgais, kas kaut ko saprot un spēj palīdzēt. Rīkojies!

Slimības

Krampji – nefiksē slimo, nemēģini atvērt sakostos zobus, neko neliec mutē! Pēc lēkmes tīri muti!

Sāpes, žņaudzoša sajūta krūtīs – palīdzi slimniekam ieņemt visērtāko stāvokli. Dod slimniekam viņa paša jau zināmās zāles.

Sāpes vēderā – palīdzi slimniekam novietoties visērtākajā stāvoklī. Nedod ēst, dzert, medikamentus.

Elpas trūkums – nodrošini slimniekam mieru un svaigu gaisu. Dod slimniekam viņa paša jau zināmās zāles.

Psihisks uzbudinājums – saglabā mieru, iejaucies tikai tad, ja tas apdraud pašu slimnieku vai citus.

Cukura diabēts – ja slimnieks ir pie samaņas, dod cukuru saturošus dzērienus, ēdienus.

Back to Top