Mūsu radošās izpausmes veltījums Lieldienu svētkiem.

Lai Jūsu sirdī mājo gaišums un dzīvesprieks caur ticību, cerību un mīlestību!